Online prieskum trhu

Kedy môžete použiť online prieskum trhu

Pri tovaroch a službách do 20.000,-eur nie bežne dostupných na trhu
Pri prácach do 30.000,-eur, nie bežne dostupných na trhu
Pri zbere cenových ponúk pri plnení rámcových zmlúv

Ako to prebieha

Vyplníte formulár, v ktorom vyšpecifikujete prieskum trhu
Systém osloví dodávateľov na e-mail
Dodávatelia predložia cenové ponuky vyplnením formuláru
Vytlačíte si protokol z prieskumu trhu

Čo si môžete navoliť a nastaviť

Trvanie prieskumu

Kópia prieskumu

Položky prieskumu trhu

Počet víťazov

Vlastný katalóg dodávateľov

Množstvá a merné jednotky

Výstupy PDF

Určenie predpokladanej hodnoty

Prílohy k prieskumu

Pomôžeme Vám nájsť riešenie
podľa Vašich potrieb.