Elektronické aukcie

Certifikát UVO

Jednoduchosť

Overené praxou

Možnosti elektronickej aukcie

Testovacia elektronická aukcia – vždy hodinu pre ostrou elektronickou aukciou
Elektronická aukcia s viacerými prvkami a kritériami
Elektronická aukcia s možnosťou nastavenia váh na kritériá a prvky
Elektronická aukcia hodnotená na najnižšiu cenu
Elektronická aukcia hodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Elektronické aukcie na predaj majetku

Nastavenie elektronickej aukcie

Trvanie el. aukcie

Je základný čas, ktorým je vymedzená elektronická aukcia

Počet víťazov

V prípade rámcových zmlúv je môžné nastaviť počet víťazov po aukcii

Časové navýšenie

Je časový interval, o ktorý sa predlžuje elektronická aukcia

Desatinné miesta

Možnosť nastavenia počtu desatinných miest pre kritériá a prvky

Min. a max. krok

Min. a max. krokom sa ohraničuje možnosť predkladania nových hodnôt

Chat

Je funkcia umožňujúca komunikáciu medzi zadávateľom a účastními

Neaukčné kritéria

Sú kritériá, ktoré su nemenné počas elektronickej aukcie

Výstupy

Systém generuje PDF protokoly, ktoré sú archivované v systéme

Manuály k stiahnutiu

Pomôžeme Vám nájsť riešenie
podľa Vašich potrieb.