Môžete sa spoľahnúť

Softvér na riadenie verejného obstarávania odolný voči vedomým aj nevedomým pochybeniam zo strany užívateľa.

O produkte Prihlásenie pre obstarávateľa
Všeobecné funkcie

Softvér ponúka globálne nastavenia práv, procesov, notifikácií a vysokú mieru konfigurovateľnosti na úrovni užívateľa a spoločnosti

Uživateľský komfort

Vytvárame testy použiteľnosti a zapracovávame užívateľské podnety.

Odborná analýza

Softvér je posudzovaný expertmi z oblasti verejných obstarávaní.

Všeobecné funkcie

Softvér ponúka globálne nastavenia práv, procesov, notifikácii a vysokú mieru konfigurovateľnosti na úrovni uživateľa a spoločnosti.

 • Konfigurácia rolí a právomocí
 • Výstupy dokumentov XLS, DOC a PDF
 • Prehľad a archivácia verejných obstarávaní
 • Filtrácia verejných obstarávaní
 • Úložisko dokumentov z VO
 • Systémové notifikácie a upozornenia
 • Import položiek verejného obstarávania
 • Schvaľovacie procesy
 • Možnosť napojenia na iné SW
 • Napojenie na štátne systémy (ak to umožňujú)
Otvoriť zoznam funkcií

Prípravná fáza verejného obstarávania

Softvér Vám už v tejto fáze verejného obstarávania podáva pomocnú ruku, aby Vás mohol previesť celým procesom verejného obstarávania.

 • Rozhraničovacie kritériá na zvolenie vhodného postupu VO
 • Šablóny súťažných podkladov
 • Generovanie súťažných podkladov podľa vlastných parametrov
 • Komplexné kritériá hodnotenia
 • Možnosť nastavenia vlastných vzorcov hodnotenia
 • Možnosť rozdeliť verejné obstarávania na časti
 • Zriaďovanie pracovných skupín
 • Zriaďovanie komisíí
 • Kontrola lehôt a obsahu formulárov postupu VO
Otvoriť zoznam funkcií

Priebeh verejného obstarávania

Kľučovým pomocníkom je v tejto fáze dôkladne premyslený harmonogram verejného obstarávania.

 • Elektronická registrácia záujemcov/uchádzačov
 • Riadenie harmonogramu verejného obstarávania
 • Kontrola zákonom stanovených lehôt
 • Interný zoznam úloh v procese verejného obstarávania
 • Komunikačné rozhranie s uchádzačmi
 • Spravovanie žiadostí a námietok od uchádzačov
 • Elektronické predkladanie kompletných ponúk uchádzačmi
Otvoriť zoznam funkcií

Vyhodnocovanie verejného obstarávania

V softvéri sú užívateľovi a komisii k dispozícii všetky cenové ponuky, ktoré môže v prípade potreby optimalizovať prostredníctvom elektronickej aukcie.

 • Otváranie a vyhodnocovanie predložených ponúk
 • Automatické zoradenie cenových ponúk uchádzačov podľa výhodnosti
 • Generovanie finálnej verzie zmluvy s úspešným uchádzačom
Otvoriť zoznam funkcií

Kde začať?

Kontaktujte nás. Ozveme sa Vám do 24 hodín.